Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2020

lonelyheartsclub
4634 f4fb 500
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir
lonelyheartsclub
9595 dd4d 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viamefir mefir
lonelyheartsclub
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
2776 b9fc 500

c0sme:

This

Reposted frominadvertida inadvertida viapffft pffft
lonelyheartsclub
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
9293 d9bb 500
Reposted frombewitchediris bewitchediris viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
”Ciekawe czy kiedykolwiek myślimy o sobie w tej samej chwili.”
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaretaliate retaliate
lonelyheartsclub

Nie pokłóciliśmy się, raczej zrezygnowaliśmy z siebie...
Reposted fromczulepieerdole czulepieerdole viaaksamitt aksamitt
lonelyheartsclub
0622 44ab 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
lonelyheartsclub
9510 9921 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viamefir mefir
lonelyheartsclub
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
lonelyheartsclub
Czasem mniej spotkań z pewnymi osobami, oznacza więcej spokoju w sercu.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub

“Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię”.

— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromcasanovared casanovared viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
On zobaczył we mnie to wszystko co chowałam przed światem przez te wszystkie lata. Całą moją delikatność i kruchość. Bo wiesz, gdy tak bardzo dotyka cię brutalność życia, chowasz w sobie to co najpiękniejsze tak, aby nikt nie mógł tego schwytać swoimi zachłannymi dłońmi.
— aleksandra steć
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
lonelyheartsclub
You deserve good things, and I want to be one of them.
— Ellen Hopkins
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatwice twice
lonelyheartsclub
1621 14dc 500
Reposted fromverronique verronique viatwice twice
lonelyheartsclub
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl