Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

lonelyheartsclub
9205 e450 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
5827 374d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
2816 77a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagabrielle gabrielle

December 28 2019

lonelyheartsclub
1874 19b7 500
4787 14b3 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
lonelyheartsclub
4527 9140 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
lonelyheartsclub

Przebywać z tobą to tak naprawdę najlepsza frajda w życiu.
— j. żulczyk "zrób mi jakąs krzywdę"
Reposted fromottopilotto ottopilotto viaaksamitt aksamitt
lonelyheartsclub
7882 d377
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaRudeGirl RudeGirl
lonelyheartsclub
8340 9f0a
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaRudeGirl RudeGirl
lonelyheartsclub
8356 ebf9 500
Reposted frompiehus piehus viaRudeGirl RudeGirl
lonelyheartsclub
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako viaRudeGirl RudeGirl
lonelyheartsclub
Nie szukajcie ideałów, drogie panie - bajki szybko się kończą. Znajdźcie niepokornego, wtedy każdy twój dzień będzie przygodą. 
— K. Bagieńska / @riseme
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
5626 0ca3
Reposted frombrainless brainless viaRudeGirl RudeGirl
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viaRudeGirl RudeGirl

December 02 2019

lonelyheartsclub
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaangeliquee angeliquee
lonelyheartsclub

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaaksamitt aksamitt

November 23 2019

lonelyheartsclub
5155 22ac
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl