Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

lonelyheartsclub
2012 f409 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
lonelyheartsclub
8576 4261 500
Reposted fromhrafn hrafn viamefir mefir
lonelyheartsclub

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viamefir mefir
lonelyheartsclub
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viamefir mefir
lonelyheartsclub
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
lonelyheartsclub
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viamefir mefir
lonelyheartsclub
5129 9841 500
Reposted fromeffic effic viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
4958 3bc6
Reposted fromdailylife dailylife viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
lonelyheartsclub
5329 50cb 500
Reposted fromzciach zciach viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice
lonelyheartsclub
9472 52be 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
[..] wiedział doskonale, że przez długie lata będzie to słyszał. O ile ich znajomość przetrwa tak długo – właściwie trudno było przesądzić. Czasem wydawało mu się, że w jakiś sposób są na siebie skazani, innym razem miał wrażenie, że jedno niefortunne słowo może sprawić, że wszystko posypie się na dobre. Być może dlatego czerpali tyle zadowolenia z tej relacji. Niepewność była pociągająca dla obu stron.
— Remigiusz Mróz "Immunitet"
Reposted fromultrafioletowa ultrafioletowa viagabrielle gabrielle

January 26 2020

lonelyheartsclub
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – "Metro 2033"
Reposted frompuella13 puella13 vianivea nivea
lonelyheartsclub
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl