Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

lonelyheartsclub
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
5819 1140 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Niektórzy pojawiają się  znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.
— Mały Książe
lonelyheartsclub
6172 6bb7
Reposted frommoniamagda moniamagda viagdziejestola gdziejestola

August 20 2017

lonelyheartsclub
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaalmostlover almostlover
lonelyheartsclub
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viaunmadebeds unmadebeds
4999 4753 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle viaunmadebeds unmadebeds

August 18 2017

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
3439 0922
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl