Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

lonelyheartsclub
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
lonelyheartsclub
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach.
— J.L.Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
I'm weird and sensitive
lonelyheartsclub
chcesz, więc piszę, ale - co na to poradzisz? pewnie, że chciałabym przyjść do Ciebie, albo żebyś Ty przyszedł. chcę nic nie mówić, chcę słuchać. chcę choć na chwilę pozbyć się tego wielkiego niepokoju, który jest gorszy niż choroba, który jest chorobą. nikt nie wie nawet, czemu jest mi źle. nawet czy będzie lepiej. jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.
— Halina Poświatowska 'Opowieść dla przyjaciela'

June 15 2017

lonelyheartsclub
7269 76d8 500
mroki
Reposted fromznikajac znikajac viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
Reposted fromtygrysek tygrysek viagdziejestola gdziejestola

June 13 2017

3215 6d58
lonelyheartsclub
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie viawondi wondi
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaretaliate retaliate
3712 ade5 500

heavenhillgirl:

I Origins (2014), dir. Mike Cahill

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
Gdyby mi ktoś powiedział, gdybym miał choć odrobinę gwarancji, że będę mógł być z Tobą, choć przez rok, choć przez pół roku, a potem - śmierć, to bym pojechał do Ciebie. To nie melodramat; to wyznanie tego, który na pewno - z całym idiotyzmem i kabotynizmem - najwięcej Cię kochał. W końcu przyjdzie taka noc. kiedy prześpisz się z innym. Ja Ci się nigdy nie podobałem, ale to inna sprawa. Mnie lepiej być pijanym, niż myśleć, że ta chwila w końcu przyjdzie. Ale jeszcze nie rób nic ostatecznego. Jesteś taka młoda. Masz jeszcze czas. Każdy chce być szczęśliwy. Ja chciałem być szczęśliwszy od innych. Ale Bóg mnie ukarał. Balem się o Ciebie. Wiesz czego się bałem. Ale dzisiaj, to wszystko co nas dzieliło, nie wydaje się tak ważne.
— LIST MARKA HŁASKI DO AGNIESZKI OSIECKIEJ
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
0540 3ff4 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
8936 7883
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl