Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

6623 d96a 500
lonelyheartsclub
"Połowa naszych pomyłek polega na tym, że kierujemy się uczuciem, gdy powinniśmy myśleć. Druga połowa, że rozumujemy, kiedy winniśmy zawierzyć uczuciu."
— John Churton Collins
Reposted fromKaera Kaera viagdziejestola gdziejestola
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadoubleespresso doubleespresso
lonelyheartsclub
2030 2601
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Kobiety mają swoje wewnętrzne, tajemnicze życie i mogą popełniać czyny całkowicie niezrozumiałe dla mężczyzn.
— Sherlock Holmes
lonelyheartsclub
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

June 12 2017

lonelyheartsclub
9901 aff2 500
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacytaty cytaty

June 11 2017

lonelyheartsclub
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromdejno dejno viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub

This is just my edit but I fucking love this

"I just need a person" or "I just used a person"

I feel like the original way you read it says something about you.

lonelyheartsclub
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
lonelyheartsclub
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Nie mamy wpływu na myśli innych, czasem nawet gdy bardzo się staramy, nie zmienimy tego co siedzi w ich głowie.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.  — Piotr C. "BRUD"
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
So often I worry that I will lose my softness. For there is so much in this world that fills me with rage.
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaalmostlover almostlover
lonelyheartsclub
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl