Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

lonelyheartsclub
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viagabrielle gabrielle

March 31 2018

lonelyheartsclub
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaksamitt aksamitt
lonelyheartsclub
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain viaaksamitt aksamitt
lonelyheartsclub
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
lonelyheartsclub
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaaksamitt aksamitt
lonelyheartsclub
7440 65ca
Reposted fromkarahippie karahippie vialanforme lanforme
lonelyheartsclub
7836 67b9 500
Reposted fromhagis hagis vialanforme lanforme

March 28 2018

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
4717 3bb7
lonelyheartsclub
9961 366a 500
Reposted fromproof proof viagdziejestola gdziejestola

March 26 2018

lonelyheartsclub
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viapoppyseed poppyseed
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viaangeliquee angeliquee
lonelyheartsclub
4003 864a
Reposted fromszatatan szatatan viaangeliquee angeliquee
lonelyheartsclub
9060 5a6d
8859 5b08 500
Reposted frombreakings breakings viaangeliquee angeliquee
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
4395 8120
Reposted fromkarahippie karahippie viaangeliquee angeliquee
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaangeliquee angeliquee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl