Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

lonelyheartsclub
0324 19a8
Reposted frompixielark pixielark viaxironical xironical
lonelyheartsclub

Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł:

— Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.

Dziewczyna roześmiała się. Objęła jego głowę nagimi ramionami i przytuliła go do siebie; była ciepła jak chleb. Przez chwilę słuchał twardego bicia jej serca, potem ona rzekła bardzo cicho:

—Myślisz, że to sen.

—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.

— Najświętsze słowa naszego życia, Hłasko
lonelyheartsclub
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
3132 d008
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub

October 17 2017

lonelyheartsclub
6195 b1af
Reposted fromundertow undertow viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
  
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxironical xironical
lonelyheartsclub
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
0154 ad37
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl