Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

lonelyheartsclub
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola

February 28 2018

lonelyheartsclub
- Gdzie byłaś?  - Daleko stąd.  - To jedno z moich ulubionych miejsc. 
— Zemsta.
Reposted fromcontrolled controlled viaaksamitt aksamitt
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
3656 8473
Reposted fromdelain delain viadoubleespresso doubleespresso
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
6556 38c6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
1811 2b04 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viapffft pffft
lonelyheartsclub
Potem okazuje się, że z każdym jesteś w stanie nawiązać relację, jeśli spotkacie się przy piwie
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaksamitt aksamitt
lonelyheartsclub
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted fromlovvie lovvie viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
5055 74d9
Reposted fromGIFer GIFer viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
lonelyheartsclub
0526 ccfd
Reposted frommariola mariola viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
0806 9352
7798 444c
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to, by poświęcić im więcej uwagi.
Reposted frommissmaya missmaya viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
1571 d578
Reposted fromchristi christi viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromlovvie lovvie viaalmostlover almostlover
lonelyheartsclub
9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl