Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

lonelyheartsclub

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub

Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia


— Jarosław Borszewicz
Reposted fromizvi izvi viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromnefretete nefretete viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
Więc kimże w końcu jesteś?
– Jam częścią tej siły,
która wiecznie zła pragnąc,
wiecznie dobro czyni.
— Johann Wolfgang von Goethe, Faust
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
9042 c1ee 500
lonelyheartsclub
- Jakoś sobie poradzę.
- Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey, Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
2235 a43d
Reposted fromscianizm scianizm viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek
lonelyheartsclub
Nie mogłem spodziewać się czegoś innego.
— A mimo to jestem zaskoczony swoją reakcją emocjonalną.
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
9666 09db

May 21 2018

lonelyheartsclub
6241 e121
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
3966 9b19
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
0896 e1a7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl