Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

lonelyheartsclub
Reposted fromgruetze gruetze viahalucine halucine
lonelyheartsclub
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
8674 593b
Reposted fromstonerr stonerr viawall-of-flowers wall-of-flowers
lonelyheartsclub
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viazdzierapapezdachu zdzierapapezdachu
lonelyheartsclub
3661 4350 500
lonelyheartsclub

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
lonelyheartsclub
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viawall-of-flowers wall-of-flowers
lonelyheartsclub
9676 67f3
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapffft pffft
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viaalmostlover almostlover
7529 a279 500
lonelyheartsclub
0003 db7c 500
lonelyheartsclub
2437 9d9a
lonelyheartsclub
3073 b122 500
Reposted fromonlyman onlyman viasweetchocolate sweetchocolate
lonelyheartsclub
Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissTake MissTake viasweetchocolate sweetchocolate
6085 635c 500

Neist Point, Scotland (by Luca Libralato)

lonelyheartsclub
To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim - mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 03 2018

lonelyheartsclub
Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromciarka ciarka viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl