Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

lonelyheartsclub
2529 3e79
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
Przepadam za nim, ale on i ja - to nigdy, przenigdy nie mogło się udać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompasazerka pasazerka viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Reposted frommrrru mrrru viagdziejestola gdziejestola

March 22 2019

lonelyheartsclub
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi viatwice twice
lonelyheartsclub
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
lonelyheartsclub
Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski, "Gniew"
Reposted fromIriss Iriss viaaksamitt aksamitt

March 06 2019

0509 8f2e
7692 1a2c 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaJessSilente JessSilente
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viaRudeGirl RudeGirl

March 04 2019

lonelyheartsclub
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
6294 9547

February 14 2019

lonelyheartsclub
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viablackheartgirl blackheartgirl
lonelyheartsclub
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
lonelyheartsclub
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacolorfulvillain colorfulvillain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl