Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2018

lonelyheartsclub
0864 05d3 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaunmadebeds unmadebeds
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viaalmostlover almostlover
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaalmostlover almostlover

August 08 2018

lonelyheartsclub
6619 95fe 500
26.
lonelyheartsclub
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viaunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
3071 fa07 500
Reposted fromartlover artlover viasowaaa sowaaa

August 07 2018

lonelyheartsclub
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaitcouldbeworse itcouldbeworse

August 03 2018

lonelyheartsclub
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaaksamitt aksamitt
lonelyheartsclub
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaksamitt aksamitt
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub

July 09 2018

lonelyheartsclub
Reposted fromgruetze gruetze viahalucine halucine
lonelyheartsclub
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
8674 593b
Reposted fromstonerr stonerr viawall-of-flowers wall-of-flowers
lonelyheartsclub
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viazdzierapapezdachu zdzierapapezdachu
lonelyheartsclub
3661 4350 500
lonelyheartsclub

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
lonelyheartsclub
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viawall-of-flowers wall-of-flowers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl