Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub

Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.


— autor nieznany
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viaaksamitt aksamitt

August 22 2018

lonelyheartsclub
0864 05d3 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaunmadebeds unmadebeds
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viaalmostlover almostlover
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaalmostlover almostlover

August 08 2018

lonelyheartsclub
6619 95fe 500
26.
lonelyheartsclub
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viaunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
3071 fa07 500
Reposted fromartlover artlover viasowaaa sowaaa

August 07 2018

lonelyheartsclub
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaitcouldbeworse itcouldbeworse

August 03 2018

lonelyheartsclub
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaaksamitt aksamitt
lonelyheartsclub
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaksamitt aksamitt
lonelyheartsclub
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl