Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

lonelyheartsclub
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viaRudeGirl RudeGirl

June 06 2019

lonelyheartsclub
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
lonelyheartsclub
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
Jeśli masz za sobą kilka podobnych, źle się kończących historii, to powinno się zapalić światełko ostrzegawcze, że coś jest nie tak. Jesteśmy niewolnikami schematu i szukamy nie drugiej połówki, ale drugiej strony lustra. Druga strona lustra jest pokryta rtęcią, to trucizna.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga viaitcouldbeworse itcouldbeworse
lonelyheartsclub
3571 bd1c
Reposted fromwstawaj wstawaj viamefir mefir
lonelyheartsclub
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
0194 3587
felt that.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaRudeGirl RudeGirl
lonelyheartsclub
Reposted fromczasnazupe czasnazupe viaRudeGirl RudeGirl
lonelyheartsclub
Jak często udajesz miłość by móc ją poczuć?
— niezdolna do uczuć wyższych
Reposted fromLoOuu LoOuu viamefir mefir
lonelyheartsclub
6462 bc34 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viamefir mefir
lonelyheartsclub
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
lonelyheartsclub

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl viamefir mefir
lonelyheartsclub
0358 58cd
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
lonelyheartsclub
Sometimes you meet someone, and it’s so clear that the two of you, on some level belong together. As lovers, or as friends, or as family, or as something entirely different. You just work, whether you understand one another or you’re in love or you’re partners in crime. You meet these people throughout your life, out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. I don’t know if that makes me believe in coincidence, or fate, or sheer blind luck, but it definitely makes me believe in something
— Brandon Oda
Reposted fromhormeza hormeza viamefir mefir
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamefir mefir

May 19 2019

lonelyheartsclub
2529 3e79
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
Przepadam za nim, ale on i ja - to nigdy, przenigdy nie mogło się udać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompasazerka pasazerka viagabrielle gabrielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl