Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

lonelyheartsclub
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola

September 21 2017

8466 aaa3 500
Reposted fromsoplica soplica viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
9233 22b3 500
lonelyheartsclub
  Wszystko było takie niedokończone.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaalmostlover almostlover

September 17 2017

1277 0a27 500
Reposted fromochgod ochgod viaalmostlover almostlover
lonelyheartsclub
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viaalmostlover almostlover
8967 9a37 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
1031 efd4
Reposted frompasazerka pasazerka viaunmadebeds unmadebeds

September 13 2017

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaks aks
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
0047 a5db
lonelyheartsclub
5439 4f73
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
0724 4acc 500

September 12 2017

lonelyheartsclub
słówko na dziś: Dystymia – długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl