Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

lonelyheartsclub
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromkarosia karosia viagdziejestola gdziejestola

August 22 2019

lonelyheartsclub
Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona świętego Franciszka z Asyżu. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
4995 35c6
Reposted fromdoedeer doedeer viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
3573 6a90 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Reposted fromjasminum jasminum viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
7482 d19c 500
lonelyheartsclub
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
lonelyheartsclub
8102 7722
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
lonelyheartsclub
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
lonelyheartsclub
7738 3439 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
4136 538d 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
8541 feef
lonelyheartsclub
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromlovvie lovvie viamefir mefir
lonelyheartsclub
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
lonelyheartsclub
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki, mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz - "Panna Samotne Serce"
Reposted fromkredka kredka viamefir mefir
6911 fa02 500
Reposted fromsunlight sunlight viamefir mefir
lonelyheartsclub
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viamefir mefir
lonelyheartsclub
3726 d905 500
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl