Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

lonelyheartsclub
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi viatwice twice
lonelyheartsclub
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
lonelyheartsclub
Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski, "Gniew"
Reposted fromIriss Iriss viaaksamitt aksamitt

March 06 2019

0509 8f2e
7692 1a2c 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaJessSilente JessSilente
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viaRudeGirl RudeGirl

March 04 2019

lonelyheartsclub
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
6294 9547

February 14 2019

lonelyheartsclub
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viablackheartgirl blackheartgirl
lonelyheartsclub
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
lonelyheartsclub
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacolorfulvillain colorfulvillain
lonelyheartsclub
6809 9612 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
lonelyheartsclub

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
lonelyheartsclub
4141 a950 500
lonelyheartsclub
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
lonelyheartsclub
4472 93d7 500
Reposted fromtfu tfu viatoxicsoul toxicsoul
lonelyheartsclub
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl