Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

December 01 2017

lonelyheartsclub
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
3030 c878 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamefir mefir
lonelyheartsclub
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
lonelyheartsclub
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viamefir mefir

November 27 2017

lonelyheartsclub
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viaRudeGirl RudeGirl
lonelyheartsclub
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— Hłasko
Reposted fromblackdrama blackdrama viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
lonelyheartsclub
Z nią jest mi dużo lepiej niż przedtem, a gdy znowu jej zabraknie, wtedy będzie gorzej, dużo gorzej niż przedtem. Będzie gorzej już jutro rano. Jeśli teraz zniknie, wtedy będzie wszędzie tam, gdzie ja, będzie we wszystkim, o czym będę myślał, a tak naprawdę nie będzie jej wcale. Rozumiem, że spędzę miesiące na wymyślaniu setek innych scenariuszy i to wymyślanie, to zastanawianie się będzie jak trawienie papieru ściernego.
— Żulczyk
lonelyheartsclub
4579 5d08 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viagdziejestola gdziejestola
7274 835f 500
Reposted fromkulamin kulamin viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola
7360 b546
Reposted fromdivi divi viaRudeGirl RudeGirl
lonelyheartsclub
7711 f777
Reposted fromseverine severine viaRudeGirl RudeGirl
lonelyheartsclub
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viaitcouldbeworse itcouldbeworse
lonelyheartsclub
4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viaRudeGirl RudeGirl
lonelyheartsclub
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
0729 2664
Reposted fromgrubas grubas viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl